Wednesday, October 10, 2012

Maklumat diri

Maklumat PeribadiNama : Kerk Sey Ni
 
Nombor Matrik : D20112052581

Group: EL-BP02 ( A121PJJ)
 
Tempat bekerja : SJKC Tuan Poon

Masa berkhimat : 6 Tahun
 
Hobi : Mendengar Muzik
 
E-mail : sannykerk@hotmail.com